Palazzoli

Dėl juridinio adreso keitimo

Informuojame, kad Registrų Centro duomenų bazėje yra pakeistas mūsų įmonės buveinės juridinis adresas, anksčiau buvęs adresas Kirtimų g. 33 dabar pakeistas į Kirtimų g. 33-1.

Naujasis UTU UAB juridinis buveinės adresas yra  Kirtimų g. 33-1,  LT-02244 Vilnius.

 Visi kiti rekvizitai ir kontaktinė informacija nepasikeitė.  Fiziškai nei mūsų ofiso nei sandėlio lokacija nepasikeitė.

 Prašome mums išrašomose sąskaitose ir kitoje dokumentacijoje naudoti mūsų naująjį adresą.