Palazzoli

RoHS Direktyva

Europos Bendrijos Direktyva RoHS (The Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC),  sutrumpinta iš Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo), Europos Bendrijos priimta February 2003 metų vasario mėnesį.

RoHS Direktyva įsigaliojo 2006 liepos mėn. 1 d. , yra privaloma ir turi būti vykdoma kiekvienoje valstybėje narėje.Ši direktyva apriboja (su išimtimis) šešių pavojingų medžiagų naudojimą įvairių tipų elektros ir elektroninės įrangos gamyboje. Ji glaudžiai susijusi s su elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ direktyva 2002/96/EB), kurioje yra nustatomi elektros prekių atliekų surinkimo, atliekų perdirbimo ir naudojimo užduotys yra dalis teisėkūros iniciatyvos, kurios tikslas yra išspręsti milžiniškų nuodingų atliekų problemą .

RoHS dažnai vadinamas "bešvinės gamybos direktyva", bet ji riboja šių šešių medžiagų naudojimą:

  1. Švino (Pb)
  2. Gyvsidabrio (Hg)
  3. Kadmio (Cd)
  4. Heksavalentinio chromo (Cr6+)
  5. Polibrominuotų bifenolių (PBB)
  6. Polibrominuotų bifenolių eterių (PBDE)

 

UTU atsakomybė

Mes pareiškiame, kad UTU UAB importuojami ir / arba atstovaujami produktai neturi pagal RoHS Direktyvą draudžiamų naudoti pavojingų medžiagų. Jei Jums reikalinga su konkrečiu prekiniu ženklu susijusi RoHS deklaracija, prašome kreiptis į mūsų biurą.