Palazzoli

recycle-package

Pakuočių atliekų tvarkymas, informacija vartotojui

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

UTU atsakomybė

UTU UAB yra registruota Gamintojų ir Importuotojų Sąvade. Mes esame pasitvirtinę Gaminių sąrašą, pildome vidaus rinkai tiekamų Pakuočių apskaitą pagal LR gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimus, kolektyviai organizuojame pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą (per UAB Pakuočių Tvarkymo Organizaciją), šviečiame ir informuojame visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais (per UAB Pakuočių Tvarkymo Organizaciją), apmokame pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, apmokame visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas.

UTU UAB yra Pakuočių Tvarkymo Organizacijos narė.

Daugiau informacijos rasite čia...